Prawo karne

W naszej kancelarii adwokackiej świadczymy usługi doradztwa i konsultacji z zakresu prawa karnego. Zawsze stawiamy dobro naszego klienta na pierwszym miejscu, jest to wpisane w etykę naszej pracy. Do naszych usług dotyczących prawa karnego można zaliczyć:

 • obronę i zastępstwo klientów w toku postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
 • opiekę prawną podczas prowadzenia spraw o wykroczenia, przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  opracowanie taktyki procesowej i pomoc w przygotowaniu się do rozprawy
  prowadzenie spraw o przestępstwa wojskowe,
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji i zażaleń oraz wniosków o wznowienie postępowania
  • sporządzanie kasacji i reprezentacja w procesach przed Sądem Najwyższym
  • wykonanie i przygotowanie pism w postępowaniu wykonawczym takich, jak: wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary i wniosek o przerwę w wykonywaniu kary.
  • przygotowanie wniosku o zatarcie skazania.

 

W przypadku, gdyby nie udało się Państwu znaleźć na powyższej liście informacji na temat tego, czy nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego w formie jakiej Państwo potrzebują, prosimy o kontakt.

młotek sądowy 1