logo1. PRAWO KARNE:

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa karnego,
- obrona i zastępstwo w toku postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego,
- prowadzenie spraw o wykroczenia, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa wojskowe,
- sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania,
- sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym – wniosków o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o zatarcie skazania.

 

2. PRAWO CYWILNE:

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cywilnego dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych,
- sporządzanie pism procesowych,
- przygotowywanie umów,
- sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,
- sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej,
- sprawy z zakresu służebności,
- sprawy spadkowe,
- sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego,
- zastępstwo procesowe.

 

3. PRAWO PRACY:

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy,
- sprawy o ustalenie stosunku pracy,
- reprezentacja pracodawcy,
- sprawy z zakresu roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy,
- doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z uwzględnieniem zwolnień grupowych,
- projektowanie umów o pracę.

 

4. PRAWO GOSPODARCZE:

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa gospodarczego,
- projektowanie umów,
- sporządzanie pism procesowych,
- sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego,
- zastępstwo procesowe.

 

5. PRAWO RODZINNE:

- konsultacje i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego,
- sprawy ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, znoszenia wspólności majątkowej małżeńskiej),
- zastępstwo procesowe.
- sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa,
- sprawy z zakresu przysposobienia,
- sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie), regulowanie kontaktów z dziećmi.
- sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami,
- sporządzanie pism procesowych,

 

6. PRAWO ADMINISTRACYJNE:

- sprawy z zakresu zamówień publicznych,
- sprawy z zakresu prawa budowlanego,
- zastępstwo strony przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.